Acorduri

STATUTUL-REGULAMENT AL PROGRAMULUI NATIONAL ANTICONTRAFACERI DESFASURAT SUB EGIDA InfoCons in parteneriat cu A.R.C.C.
Capitolul I - Dispozitiii generale Capitolul II - SCOPUL ASOCIATIEI
Capitolul III - DURATA DE FUNCTIONARE A ASOCIATIEI
Capitolul IV - PATRIMONIUL ASOCIATIEI, COTIZATIILE SI ALTE SURSE DE FINANTARE
Capitolul V - MEMBRII InfoCons in parteneriat cu A.R.C.C.- DREPTURILE SI INDATORIRILE ACESTORA
Capitolul VI - DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR
Capitolul VII - ATRIBUTIILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL ALE ASOCIATIEI
Capitolul VIII - MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIATIEI
Capitolul IX - DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI
Capitolul X - DISPOZITII FINALE