REGULAMENT DE ACORDARE SI UTILIZARE A DREPTULUI DE FOLOSINTA A MARCII PROGRAMULUI

Acest Regulament cuprinde conditiile oficiale conform carora se acorda dreptul de utilizare a Marcii Programului privind produsele si serviciile originale, ca marca inregistrata. Aceste conditii sunt cuprinse in prezentul Regulament si sunt stabilite in conformitate cu uzanta regimului de acordare a oricaror marci inregistrate.

Aceste conditii se refera la toti solicitantii si beneficiarii dreptului de utilizare a Marcii Programului privind produsele si serviciile originale si stabilesc o serie de drepturi si obligatii ale acestora - normele de eligibilitate pentru primirea dreptului de utilizare a Marcii, obligatii de raportare precum si norme de solutionare a reclamatiilor si a litigiilor - ce trebuie sa fie respectate de catre toti solicitantii si beneficiarii. O conditie absoluta si necesara pentru acordarea dreptului de utilizare a Marcii Programului „Pro Q" este ca toti solicitantii si beneficiarii sa se oblige la respectarea tuturor conditiilor si termenilor din prezentul Regulament.

Obiectivele prezentului Regulament de acordare si utilizare a dreptului de folosinta a Marcii Programului privind produsele si serviciile originale urmaresc:

 • sa-i informeze pe toti solicitantii si beneficiarii dreptului de utilizare a Marcii Programului asupra drepturilor si obligatiilor lor pentru a asigura utilizarea corecta si conforma cu Regulamentul de acordare si utilizare a dreptului de folosinta a Marcii Programului privind produsele si serviciile originale si cu Manualul de Utilizare a Marcii Programului;
 • sa consolideze increderea consumatorilor in produsele si serviciile originale promovate in cadrul campaniei Programului;

Titulara dreptului de proprietate intelectuala asupra Marcii Programului este Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania

REGULAMENT DE ACORDARE A DREPTULUI DE FOLOSINTA A MARCII PROGRAMULUI PRO Q

Capitolul I Dispozitii generale

Art. 1
a) Prezentul regulament stabileste criteriile, responsabilitatile si mecanismul de acordare a dreptului de utilizare a Marcii Programului „Pro Q” privind produsele si serviciile originale.
b) Regulamentul a fost elaborat in baza Statutului InfoCons din Romania si Statutului-Regulament al P.N.A.C.
Art. 2
a) Marca - Programului National „Pro Q” este marca inregistrata la OSIM la cererea InfoCons din Romania, care are dreptul de proprietate asupra acestei marci.
b) Marca Progarmului „Pro Q” se acorda agentilor economici de catre InfoCons România, prin Programul National AntiContrafaceri, numai in conditiile in care comisiile de evaluare tehnica si licentiere atesta faptul ca agentul economic realizeaza o calitate superioara a managementului si ca produsele si serviciile supuse evaluarii satisfac intr-un grad ridicat exigentele consumatorului si normele prezentului Regulament privind acordarea marcii pentru originalitate.
c) Folosirea acestei marci de catre beneficiar se va face doar in conformitate cu cerintele prezentului Regulament, inclusiv cu cele ale Manualului de Utilizare a Marcii Programului „Pro Q”, si numai pentru produsul pentru care a fost obtinut dreptul de utilizare a Marcii Programului Pro Q atestat prin Certificatul de utilizare a Marcii Programului „Pro Q”.
Art. 3
Toate operatiile necesare pentru acordarea dreptului de utilizare a Mărcii Programului „Pro Q”, inclusiv cele pentru incheierea actelor si corespondenta intre P.N.A.C. si subiectii economici care doresc sa obtina dreptul de utilizare a Mărcii Programului se vor realiza si prin intermediul unor societăţi/organizaţii mandatate de InfoCons România sa asigure colectarea Taxelor Programului „Pro Q”.
Art. 4
a)Prin sintagma de acordare a Marcii Programului „Pro Q” se intelege acordarea de catre P.N.A.C. a dreptului de utilizare asupra Marcii Programului „Pro Q” pe o perioada si in conditiile stipulate de prezentul Regulament.
b) Termenii foslositi in prezentul regulament au urmatoarele semnificaţii:
 • · Solicitant - persoana juridica ce doreste sa obtina dreptul de utilizare asupra Mărcii Programului „Pro Q”.
 • · Beneficiar - persoana juridica, care, in baza unei cereri scrise, a platii unor taxe si a unei aprobari scrise a obtinut dreptul de utilizare a Marcii Progarmului „Pro Q”.
 • · Norme de evaluare - reprezinta normele stabilite de comisiile de specialitate ale programului de acordare a dreptului de utilizare a Marcii Programului „Pro Q”
 • · Clasa de produse/servicii - reprezinta cumulul mai multor categorii de bunuri si servicii ce prezinta elemente comune, fiind definite prin atribuirea unor numere de ordine corespunzatoare, conform Capitol II, care face parte integranta din prezentul Regulament.
 • · Registrul National de Evidenta - este registrul in care sunt mentionate datele de identificare ale solicitantilor dreptului de utilizare asupra Mărcii Programului „Pro Q”.
 • · Taxa de inregistrare Partener - reprezinta taxa de luare in evidenta in Registrul National de Evidenta in baza cererii de inregistrare formulata de solicitant. Cuantumul acestei taxe este prevazut in Capitolul V.
 • · Taxa de evaluare - reprezinta taxa perceputa pentru evaluarea produselor/serviciilor solicitate prin formularul PRO-Q1, evaluarea facuta de catre Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere pe baza normelor de evaluare. Cuantumul acestei taxe este prevazut in Capitolul V.
 • · Taxa de reevaluare - reprezinta taxa perceputa pentru reevaluarea anuala realizata de catre Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere pe baza normelor de evaluare pentru produsele/serviciile in legatura cu care a fost obtinut dreptul de utilizare asupra Mărcii. Reevaluarea anuala e obligatorie pe intreaga perioada de valabilitate a Certificatului de Utilizare a Marcii Programului „Pro Q”.
 • · Taxa de marca - reprezinta taxa platita de solicitant in conditiile obtinerii evaluarii favorabile, in concordanta cu normele de evaluare ale P.N.A.C.. Cuantumul acestei taxe este prevazut in Capitolul V si se va achita pe toata perioada de valabilitate a Certificatului de Utilizare a Marcii Programului „Pro Q”
 • · Cererea de inregistrare in Registrul National de Evidenta a P.N.A.C. - este prezentata in ANEXA 1 care face parte integranta din prezentul Regulament
 • · Formularul PRO-Q1 - este prezentat in ANEXA 2 care face parte integranta din prezentul Regulament
 • · Certificatul de Utilizare a Marcii Programului „Pro Q” - este actul care atesta dreptul de folosinta a Marcii Programului „Pro Q” cu o valabilitate pe o perioada de 3 ani, in conditiile in care Re-Evaluarile confirma starea de fapt din momentul acordarii Certificatului. Macheta acestuia este prezentata in ANEXA 3 care face parte integranta din prezentul Regulament.
 • Manualul de Utilizare a Marcii Programului „Pro Q” - este prezentat ANEXA 4, care face parte integranta din prezentul Regulament.
 • Formularul PRO-Q2 - este prezentat in ANEXA 5 care face parte integranta din prezentul Regulament
 • CLASE SI CATEGORII PENTRU CARE SE ACORDA DREPTUL DE FOLOSINTA ASUPRAMARCII INREGISTRATE  A "PROGRAMULUI PRO Q"

  Clasa 3000 (categoria 1-13)

  Carne,peste, pasari, vinat; extracte din carne, fructe si legume conservate, uscatesi fierte; jeleuri, dulceturi, compoturi; oua, lapte si produse lactate,

  Clasa 3001 categoria 1

   uleiuri si grasimi comestibile.

  Clasa 3002  categoria 1-25

  Cafea, ceai, cacao, zahar, orez, tapioca, sago, inlocuitori de cafea; faina sipreparate facute din cereale, piine , produse de patiserie si cofetarie,inghetata comestibila; miere, sirop de melasa; drojdie, praf de copt; sare,mustar; otet, sosuri ( condimente ); mirodenii; gheata.

  Clasa 3003  categoria 1-12

  Produseagricole, horticole, forestiere si cereale,necuprinse in alte clase; animalevii; fructe si legume proaspete; seminte, plante si flori naturale; alimente pentruanimale; malt.

  Clasa 3004 categoria 1-6

  Bere;ape minerale si gazoase si alte bauturi nealcoolice; bauturi din fructe sisucuri de fructe; siropuri si alte preparate pentru fabricarea bauturilor.

  Clasa 3005  categoria 1

  Bauturialcoolice ( cu exceptia berii ).

  Clasa 3006  categoria 1-4

  Tutun;Produse din tutun; articole pentru fumatori; chibrite.

  Clasa 3007 categoria 1-7

  Publicitate; Servicii tipografice; Servicii presa; Servicii Mass-Media;Editare Publicatii; Servicii editura; Alte categorii necuprinse in aceasta clasa cu specific mass-media

  Clasa 3008 categoria 1-5

  gestiuneafacerilor comerciale si administratie comerciala, lucrari de birou,managementul afacerii, managementul institutiilor publice si a administratiei publice

  Clasa 3009 categoria 1-2

  Serviciide Asigurari, afaceri in domeniul asigurarilor

  Clasa 3010 categoria 1-2

  afacerifinanciare; afaceri monetare;

  Clasa 3011 categoria 1

  serviciiin domeniul afacerilor imobiliare.

  Clasa 3012  categoria 1-3

  Constructii;reparatii; servicii de instalatii.

  Clasa 3013 categoria 1-2

  Telecomunicatiisi comunicatii.

  Clasa 3014  categoria 1-8

  Transport; Transport persoane; Transport marfa; Alte tipuri de transport necuprinse in alte clase;ambalaj ; ambalare si depozitarea marfurilor; organizarea de calatorii.

  Clasa 3015 categoria 1

  Tratamentde materiale.

  Clasa 3016 categoria 1-5

  Educatie;instruire; divertisment; activitati sportive si culturale.

  Clasa 3017  categoria 1-4

  Serviciistiintifice si tehnologice, precum si servicii de cercetare si de creatie,referitoare la acestea; servicii de analiza si cercetare industriala,serviciijuridice.

  Clasa 3018 categoria 1

  serviciisi produse informatice

  Clasa 3019 categoria 1

  Serviciide alimentatie publica;

  Clasa 3020 categoria 1

  serviciide turism

  Clasa 3021 categoria 1

  Serviciimedicale;

  Clasa 3022 categoria 1-2

   servicii veterinare; servicii de igiena si deingrijire a frumusetii pentru animale

  Clasa 3023 categoria 1-9

    Cosmetice, sapunuri; parfumerie, uleiuriesentiale, cosmetice, lotiuni pentru par; produse pentru ingrijireadintilor,  servicii de igiena si deingrijire a frumusetii pentru oameni;

  Clasa 3024 categoria 1-3

   servicii de agricultura, horticultura si desilvicultura.

  Clasa 3025 categoria 1-5

  Serviciipersonale si sociale oferite de catre terti destinate sa satisfaca nevoile persoanelor fizice si juridice, servicii de comert cu amanuntul, servicii de comert en-gros, servicii de prelucrare, distributie;

  Clasa 3026 categoria 1

   servicii de paza si aparare pentru protectiaproprietatii si indivizilor

   Clasa 3027 categoria 1-11

  produsechimice destinate conservarii alimentelor; materiale tanante; adezivi(materiale de lipit) destinate industriei Produse chimice destinate industriei,stiintelor fotografice , agriculturii , horticulturii si silviculturii; rasiniartificiale in stare bruta, materiale plastice in stare bruta, compozitiiextinctoare; preparate pentru calire si sudura metalelor;

  Clasa 3028 categoria 1-3

   pesticide, insecticide, ingrasaminte pentrupamânt;

   Clasa 3029  categoria 1-10

  Vopsele,firnisuri, lacuri; substante de protectie contra ruginii si contradeteriorariilemnului, materiale colorante; mordanti; rasini naturale in stare bruta; metalesub forma de foite si sub forma de pudra pentru pictori, decoratori, tipografisi artisti.

  Clasa 3030 categoria 1-5

  Preparatepentru albit si alte substante pentru spalat; preparate pentru

  curatare, lustruire, degresare si slefuire;

  Clasa 3031  categoria 1-7

  Uleiurisi grasimi industriale; lubrifianti; produse pentru absorbtia,

  umezireasi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) sisubstante   pentru iluminat; lumânari sifitile pentru iluminat.

  Clasa 3032  categoria 1-13

  Produsefarmaceutice si veterinare;produse igienice pentru medicina; substantedietetice de uz medical, alimente pentru sugari;plasturi si materiale pentrupansamente ; materiale pentru plombarea dintilor si pentru mulaje dentare;dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor daunatoare;fungicide,ierbicide.

  Clasa 3033  categoria 1-10

  Metalecomune si aliajele lor, materiale de constructie metalice; Materiale de constructie metalice sau din aliaje destinate usilor si ferestrelor cu geam termopan; Constructiitransportabile metalice; materiale metalice pentru caile ferate; cabluri sifire metalice neelectrice; produse de lacatuserie si feronerie metalica; tuburimetalice, case de bani, produse metalice necuprinse in alte clase; minereuri

  Clasa 3034  categoria 1-5

  Masinisi masini unelte; motoare ( cu exceptia motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje si organe de transmisie ( cu exceptia celor pentru vehiculeleterestre ); instrumente agricole altele decit cele actionate manual;incubatoare pentru oua.

  Clasa 3035  categoria 1-6

  Sculesi instrumente de mina actionate manual; cutite , furculite si linguri, armealbe; aparate de ras.

  Clasa 3036  categoria 1-18

  Aparatesi instrumente stiintifice , nautice, geodezice, fotografice, cinematografice,optice, de cintarie, de masurare, de semnalizare, de control ( verificare ), desiguranta ( salvare ) si didactice; aparate si instrumente pentru conducerea,distribuirea , transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentuluielectric;

  Clasa 3037 categoria 1-11

   Audio-vizual, aparate pentru inregistrarea ,transmiterea, reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporti de inregistraremagnetici, discuri acustice; distribuitoare automate s imecanisme pentruaparate cu preplata; case inregistratoare, masini de calculat, echipamentepentru tratarea informatiei si calculatoare; extinctoare.

  Clasa 3038  categoria 1-9

  Aparatesi instrumente chirurgicale, medicale, dentare si veterinare, membre, ochi sidinti artificiali; articole ortopedice, material de sutura.

  Clasa 3039 categoria 1-11

  Aparatede iluminat, de incalzit, de producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,de uscare, de ventilare, de distribuire a apei si instalatii sanitare, radiatoare, aparate de modificare a temperaturii.

  Clasa 3040 categoria 1-4

  Aparatede locomotie terestra, aeriana si navala, piesele componente si subansamblele acestora.

  Clasa 3041 categoria 1-4

  Armede foc; munitii si proiectile; explozivi; focuri de artificii.

  Clasa 3042 categoria 1-9

  Metalepretioase si aliajele lor si produse din aceste materiale, placate sau nunecuprinse in alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre pretioase;ceasornicarie si instrumente pentru masurarea timpului.

  Clasa 3043  categoria 1

  Instrumentede muzica.

  Clasa 3044  categoria 1-15

  Hartie,carton si produse din aceste materiale, necuprinse in alte clase; produse deimprimerie; articole pentru legatorie; fotografii; papetarie; adezivi (materiale colante ) pentru papetarie sau menaj; materiale pentru artisti;pensule; masini de scris si articole de birou ( cu exceptia mobilelor );materiale de instruire sau invatamint ( cu exceptia aparatelor ) ;

  Clasa3045 categoria 1-3

  Materialeplastice pentru ambalaj ( necuprinse in alte clase ) ; caracter tipografice,clisee.

  Clasa 3046  categoria 1-11

  Conducteflexibile nemetalice, cauciuc, gutaperca, guma, azbest, mica si produse dinaceste materiale necuprinse in alte clase; produse din materiale plasticesemiprelucrate; materiale de calafatuire, etansare si izolare;

  Clasa 3047  1-10

  Pielesi imitatii din piele, produse din aceste materiale, necuprinse in alte clase,piei de animale; geamantane si valize; umbrele, umbrele de soare, bastoane;bice si articole de selarie.

  Clasa 3048 categoria 1-7

  Materialede constructie nemetalice; Materiale de constructie nemetalice destinate usilor si ferestrelor cu geam termopan; Conducte rigide nemetalice pentru constructie,asfalt, smoala, bitum; constructii transportabile nemetalice; monumentenemetalice.

  Clasa 3049  categoria 1-18

  Mobile,oglinzi, rame; produse (necuprinse in alte clase) din lemn, pluta, trestie,stuf, rachita, corn, os, fildes, fanoane de balena, solz, ambra, sidef, spumade mare, inlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materialeplastice. 

  Clasa 3050  categoria 1-13

  Ustensilesi recipienti pentru menaj sau bucatarie ( nici din materiale pretioase, niciplacate ); piepteni si bureti; perii ( cu exceptia pensulelor ); materialpentru perii; material pentru curatare; bureti metalici; sticla bruta sausemiprelucrata ( cu exceptia sticlei de constructie ); sticlarie, portelan sifaianta, necuprinse in alte clase.

  Clasa 3051 categoria 1-6

  corturi,prelate, vele, saci, necuprinse in alte clase; materiale de umplutura ( cuexceptia cauciucului sau materialelor plastice ) ;materiale textile fibroasebrute.

  Clasa 3052  categoria 1-4

  Firede uz textil, fringhii, sfori, plase

  Clasa 3053  categoria 1-3

  Tesaturisi produse textile, necuprinse in alte clase; cuverturi de pat si de masa.

  Clasa 3054  categoria 1-3

  Imbracaminte,incaltaminte, articole care servesc la acoperirea capului.

  Clasa 3055  categoria 1-10

  Dantele,broderii, panglici si sireturi; nasturi, capse, copci, ace si ace cu gamalie;flori artificiale.

  Clasa 3056  categoria 1-6

  Covoare,presuri, rogojini, linoleum si alte produse pentru acoperirea podelelor; tapetemurale, nu din materiale textile.

  Clasa 3057 categoria 1-5

  Jocuri,jucarii; articole de gimnastica si de sport, necuprinse in alte clase;decoratiuni ( ornamente ) pentru pomul de Craciun

  Clasa 3058 categoria 1-7

  Fabricarea si producerea metalelor pretioase, fabricarea aliajelor acestora si pietrelor pretioase, prelucrarea metalelor pretioase inclusiv producerea de obiecte bijuterii si lucrari dentare din acestea, prelucrarea aliajelor lor si pietrelor pretioase inclusiv producerea de obiecte bijuterii si lucrari dentare din acestea, servicii de tranzactionare si mijlocirea operatiunilor cu metale pretioase a aliajelor acestora si pietrelor pretioase bijuteriilor obiectelor de aurarie sau de argintarie, pastrarea in depozit a metalelor pretioase a aliajelor acestora si pietrelor pretioase bijuteriilor obiectelor de aurarie sau de argintarie, orice alte activitati conexe daca acestea au ca obiect metale pretioase aliaje ale acestora sau pietre pretioase

  Clasa 3059 categoria 1

  Alte categorii ce nu se regasesc in prezentul nomenclator

  Capitolul III


  Structura de organizare si functionare a Programului de acordare a dreptului de folosinta a Marcii Programului Pro Q

  Art. 6
  In vederea acordarii dreptului de utilizare a Marcii Programului „Pro Q” se va infiinta Registrul National de Evidenta in care vor fi inscrise si tinute la zi datele de identificare ale solicitantilor dreptului de utilizare a Marcii Programului „Pro Q”, precum si toate operatiile care se fac in legatura cu obtinerea dreptului de folosinta a marcii, evaluarea si reevaluarea, taxele platite si/sau cele restante, sesizarile sau reclamatiile primite, incalcarea unor reguli, litigiile si stingerea acestora.

  Art. 7
  a) In cadrul Programului „Pro Q” vor lua fiinta si functiona comisii, cu sarcini si responsabilitati care deriva din cerintele aplicarii statutului-regulament al P.N.A.C., precum si din cerinta realizarii unei bune gestionari a acestui program.
  b) Comisiile, precum si celelalte componente organizatorice vor respecta intocmai acuratetea datelor si informatilor in baza carora se acorda dreptul de utilizare a Marcii Programului „Pro Q”.
  c) Corpul Inspectorilor Observatori va lua fiinta pentru monitorizarea pietei cu privire la produsele si serviciile Contrafacute pentru Partenerii P.N.A.C. ce detin marca Pro Q. Corpul Inspectorilor Observatori ai InfoConsR. in parteneriat cu A.R.C.C. se va largi prin includerea Corpului Inspectorilor Observatori ai P.N.A.C. acestia din urma avand o subordonare directa fata de Corpul Inspectorilor Observatori ai InfoConsR. in parteneriat cu A.R.C.C. Monitorizarea pietei va fi facuta impreuna cu Partenerii Asociatiei, in vederea eradicarii intr-o proportie cat mai mare a fenomenului contrafacerii la nivel national, dar in special pentru partenerii Programului P.N.A.C. si detinatorii marcii Pro Q.
  d) Partenerii ce au obtinut aceasta calitate prin plata Taxei de Inregistrare ca Partener, in Registrul National de Evidenta al P.N.A.C. au dreptul de a participa la simpozioanele, conferintele cat si sedintele Adunarii Generale a Partenerilor, in vederea aprobarii, informarii, consultarii cu privire la metodele, actiunile cat si procedurile de eradicare a fenomenului de contrafacere. Aceasta structura va avea in subordine Corpul Inspectorilor Observatori de monitorizare a pietei pentru servicii si produse contrafacute a Programului P.N.A.C. Partenerii Programului, chiar daca nu obtin Marca Pro Q vor avea aceste drepturi. Partenerii Programului pot obtine Certificatul de Utilizare a Marcii Programului in conditiile respectarii prevederilor prezentului Regulament.

  Art. 8
  a) Pentru efectuare evaluarilor in sensul prezentului regulament sunt infiintate, prin decizii ale Consiliului Director la P.N.A.C., Comisii de evaluare tehnica si licentiere pe ramuri sau grupe de activitati in urmatoarele conditii:
  b) Fiecare comisie de evaluare va fi condusa de un presedinte numit prin decizia Consiliului Director al P.N.A.C.. Acesta va organiza si raspunde de functionarea comisiei si va folosi in interesul Programului Pro Q, numai reteaua de laboratoare (institute de cercetari, proiectari si consultanta) atestate si agreeate de conducerea P.N.A.C.. cand este cazul, la cererea expresă a Consiliului Director al InfoCons România
  c) In vederea apicarii lor, normele de evaluare vor fi confirmate de laboratoare si avizate de Comisiile de specialitate, cand este cazul, la cererea expresă a Consiliului Director al InfoCons România.

  Art. 9
  a)Neintelegerile sau litigiile aparute intre diferite organisme de lucru din cadrul Programului de Acordare a Dreptului de utilizare a Marcii Programului „Pro Q” sau dintre acestea, pe de o parte, si solicitanti si beneficiari si terte organizatii cu care coopereaza, pe de alta parte, vor fi supuse spre analiza si spre solutionare Comisiei de Disciplina.
  b)Comisia de Disciplina va functiona dupa un regulament propriu, care urmeaza sa fie elaborat si supus aprobarii Consiliului Director al P.N.A.C..

  Art. 10
  Pentru solutionarea cazurilor mai dificile, se infiinteaza si functioneaza comisia de investigare. In urma investigatiilor efectuate aceasta comisie formuleaza concluziile proprii pe care le transmite Comisiei de Disciplina pentru a servi la elucidarea cazurilor aflate in litigiu.
  Capitolul IV

  Proceduri de Acordare a Dreptului de Utilizare a Marcii Programului „Pro Q”

  Art. 11
  a)Solicitantul va completa formularul- Cerere de inregistrare in Registrul National de Evidenta al P.N.A.C., conform ANEXEI 1 la care va atasa si copia documentului care sa ateste plata taxei de inregistrare.
  b) Datele ce vor fi remise trebuie sa fie in deplina conformitate cu realitatea.
  c) Cererea de inregistrare ii va fi remisa P.N.A.C.. sau prin intermediul unor societăţi/organizaţii mandatate de P.N.A.C. sa asigure colectarea taxelor Programului „Pro Q”.

  Art. 12
  In termen de maximum 15 zile de la data inaintarii cererii de inregistrare si a atestarii platii taxei de inregistrare, P.N.A.C. , va adresa solicitantului o comunicare privind Inregistrarea sa in Registrul National de Evidenta al P.N.A.C., comunicare careia ii vor fi anexate: Formularul PRO-Q1 (ANEXA 2); informatiile si procedurile necesare evaluarii in vederea acordarii dreptului de utilizare a Marcii Programului „Pro Q” prevazute in prezentul Regulament; factura emisa pentru suma ce reprezinta taxa de inregistrare in Registrul National de Evidenta.

  Art.13
  Dupa primirea instiintarii conform careia cererea a fost inscrisa in Registrul National de Evidenta al P.N.A.C., solicitantul, va inainta Asociatiei - catre Comisia de evaluare tehnica si licentiere, formularul PRO-Q1 completat, impreuna cu toate documentele prevazute in acest formular.

  Art.14
  Comisia de evaluare tehnica si licentiere, va comunica solicitantului, in termen de 15 zile de la primirea formularului PRO-Q1 completat si documentelor prevazute, procedurile de urmat in vederea efectuarii evaluarii calitatii si provenientei produselor sau serviciilor pentru care este solicitat dreptul de utilizare a Marcii Programului „Pro Q”, insotite de factura proforma ce cuprinde taxa de evaluare in cuantum de 500 EURO, Solicitantul va plati taxa de evaluare in termen de 5 zile de la primirea acestei facturi.

  Art.15
  Procedura de evaluare va incepe in maximum 5 zile lucratoare dupa confirmarea achitarii taxei de evaluare.

  Art.16
  Rezultatul evaluarii va fi comunicat solicitantului impreuna cu factura finala pentru taxa de evaluare. In situatia obtinerii unei evaluari favorabile, va fi anexata si factura proforma privind taxa de marca.

  Art.17
  a)Certificatul de utilizare a Marcii Programului Pro Q va fi eliberat de P.N.A.C., prin Secretariatul General, pe baza confirmarii achitarii taxei de marca. Certificatul va fi insotit de Manualul de Utilizare a Marcii Programului Pro Q, impreuna cu factura finala pentru taxa de marca.
  b)Solicitantul care a primit Certificatul de Utilizare va dobandi si titlul de Membru de Onoare al P.N.A.C. cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate.
  c)Certificatul de Utilizare a Marcii Programului Pro Q este si ramane proprietatea P.N.A.C..

  Art.18
  a)In cazul in care Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere va constata ca produsul/serviciul nu intruneste conditiile minim necesare cerute de normele de evaluare, nu va putea acorda solicitantului Certificatul de Utilizare a Marcii Programului Pro Q. Solicitantului i se va comunica in scris acest fapt, cu precizarea motivului pentru care nu i se pate acorda Certificatul.
  b)Solicitantul are posibilitatea de a adresa Asociatiei o cerere privind efectuarea unei noi evaluari cu motivarea acestei cereri. Cerere impreuna cu un nou formular PRO-Q1 completat de solicitant si cu documentatia necesara vor fi transmise catre Asociatie, sau Comisiei de evaluare tehnica si licentiere. Termenul in care va putea fi facuta cerere de reevaluare este de 90 zile de la data comunicarii rezultatului negativ al evaluarii.
  c)Reevaluarea va putea fi facuta doar in urma platii de catre solicitant a taxei de reevaluare.

  Art.19
  In situatia in care solicitantul este nemultumit de rezultatul evaluarii, are dreptul de a sesiza Comisia de Disciplina din cadrul P.N.A.C., care va comunica solicitantului, in termen de 15 zile, procedurile de urmat.

  Art.20
  Toate documentele inaintate catre Asociatie, inclusiv cererea de inregistrare in Registrul National de Evidenta, -documentele ce formeaza continutul dosarului inaintat pentru Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere, documentele implicate de operatiile de evaluare, precum si orice alte inscrisuri legate de acordarea dreptului de utilizare a Marcii Programului „Pro Q” vor face parte din Arhiva P.N.A.C.. Solicitantul nu va putea pretinde restituirea acestora in original.

  Art.21
  Produsele (mostrele) sau documentatiile ce au fost predate de solicitante in vederea evaluarii nu sunt returnabile. Solicitantul nu va putea emite pretentii referitoare la returnarea acestora sau la contravaloarea acestora.

  Art.22
  a)La trecerea unei perioade de 12 luni de la momentul obtinerii de catre solicitant a dreptului de utilizare a Marcii Programului Pro Q, acestuia ii va fi comunicat de catre Compartimentului de Relatii Externe din cadrul Secretariatului General al P.N.A.C., formularul cu regim special PRO-Q2, (ANEXA 5) in care sunt mentionate informatiile si procedurile necesare reevaluarii in vederea mentinerii, pentru inca un an, a dreptului de utilizare a Marcii Programului „Pro Q”.
  b)Daca, in termen de 30 zile de la instiintare, beneficiarul nu transmite catre P.N.A.C.. formularul PRO-Q2 completat, impreuna cu produsul (mostra) sau documentatia necesara, dupa caz, impreuna cu dovada achitarii taxei de reevaluare, pierde dreptul de utilizare a Marcii Programului „Pro Q”.

  Art.23
  Toate taxele ce au fost platite de solicitant sunt nerambursabile, indiferent de rezultatul evaluarii comunicat solicitantului, precum si indiferent daca in cursul uneia din procedurile de luare in evidenta, evaluare, reevaluare, acordare a dreptului de utilizare a Marcii Programului „Pro Q”, solicitantul sau beneficiarul doreste sa renunte la continuarea procedurilor.

  Art.24
  Dreptul de utilizare a Marcii Programului „Pro Q” se va retrage in unul din urmatoarele cazuri:
  a)Beneficiarul dreptului de utilizare a Marcii Programului „Pro Q” incalca normele prevazute in Manualul de Utilizare a Marcii, redat in Anexa 4, sau obligatiile ce rezulta in sarcina sa din prezentul Regulament.
  b)Beneficiarul dreptului de utilizare asupra Marcii Programului „Pro Q” foloseste insemnul Marcii Programului Pro Q pe alte produse sau servicii decat pe cele ce au fost prezentate in vederea evaluarii.
  c)Produsul sau serviciul pentru care a fost obtinut dreptul de utilizare a Marcii Programului „Pro Q” nu mai respecta caracteristicile celui evaluat de Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere, evaluare pe baza careia s-a eliberat Certificatul de Utilizare a Marcii Programului „Pro Q”.
  d)In urma sesizarilor primite cu privire la neregulile in folosirea Marcii Programului „Pro Q” se comunica beneficiarului cele sesizate printr-o adresa si se instituie o Comisie de Investigare. In situatia in care beneficiarul nu subscrie datelor prezentate in adresa, la propunerea Comisiei de Investigare se poate evalua din nou produsul/serviciul pe cheltuiala P.N.A.C.. In conditiile confirmarii, prin noua evaluare, a neregulilor in folosirea Marcii Programului „Pro Q” cuprinse in sesizare, beneficiarul este obligat la plata evaluarii, in conformitate cu factura emisa de catre P.N.A.C.. si pierde dreptul de folosinta a Marcii.
  e)Beneficiarul va pierde Dreptul de Utilizare a Marcii Programului „Pro Q” in situatiile in care: - nu achita in termen de 30 de zile de la implinirea unui an calendaristic, taxa de reevaluare, prevazuta in Capitolul V.
  Art.25
  In conditiile ridicarii dreptului de folosinta asupra Marcii Programului Pro Q, se va pierde si Calitatea de Membru de Onoare al P.N.A.C.. Beneficiarul are obligatia de a remite P.N.A.C. Certificatul de utilizare a Marcii Programului din momentul comunicarii ridicarii dreptului de folosinta asupra Marcii Programului „Pro Q”.

  Art.26
  Dreptul de utilizare a Marcii Programului „Pro Q” nu va putea fi cesionat.

  Art.27
  Beneficiarul are obligatia de a promova Marca Programului „Pro Q” ori de cate ori va promova imginea produsului/serviciului pentru care a fost obtinut Dreptul de Utilizare a Marcii Programului „Pro Q”.

  Art. 28
  Taxele aferente acordarii dreptului de utilizare a Marcii Programului „Pro Q” vor fi achitate de catre solicitant sau beneficiar in contul Asociatiei
  Capitolul V


  Obligatiile Financiare ale Solicitantului si Beneficiarului pentru Dreptul de Utilizare a Marcii Programului „Pro Q”

  Art.29
  Taxa de inregistrare Partener - reprezinta taxa de luare in evidenta si remiterii catre solicitant a formularului PRO-Q1. Cuantumul acestei taxe este de 950 Euro/An, ce se vor depune de solicitant in contul Asociatiei, in termen de 5 zile de la momentul inregistrarii.

  Art.30
  Taxa de evaluare - reprezinta taxa perceputa pentru evaluarea de catre Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere a produselor/serviciilor solicitate prin formularul PRO-Q1. Cuantumul taxei de evaluare va fi comunicata intr-un termen cuprins intre 7-14 zile de la momentul depunerii cererii de inregistrare si va fi calculata astfel: 500 Euro, calculata la cursul BNR din ziua efectuarii platii. Aceasta taxa va fi in cuantum de 0 euro pentru solicitantii ce au efectuat evaluarea pentru Programul "PUNCTUL VERDE".

  Art.31
  a)Taxa de reevaluare reprezinta 75% din taxa de evaluare si se va achita la fiecare 12 luni pe perioada de valabilitate a Certificatului de Utilizare a Marcii Programului „Pro Q”.
  b)Taxa de reevaluare se va achita cu un discount de 25% in conditiile in care produsul sau serviciul prezinta, in structura sa intr-o proportie de cel putin 51% componente, inclusiv materii sau materiale ce detin Certificatul de Utilizare a Marcii Programului „Pro Q” in vigoare.

  Art.32
  a)Taxa de marca - reprezinta taxa platita de solicitant pentru utilizarea Marcii Programului Pro Q in conditiile obtinerii evaluarii favorabile. Cuantumul acestei taxe este de 100 Euro, la care se adauga 1/1000 din cifra de afaceri, pentru care s-a obtinut dreptul de utilizare a Marcii Programului „Pro Q”. Suma de 1/1000 din cifra de afaceri /produs va fi calculat in Euro pe baza declaratiei pe proprie raspundere a beneficarului, declaratie ce se regaseste in Dosarul de evaluare depus la Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere din cadrul Programului „Pro Q”
  b) Plata taxei de marca se va achita la comunicarea rezultatului favorabil al evaluarii in vederea obtinerii Dreptului de Utilizare a Marcii Programului „Pro Q” si eliberarii Certificatului de Utilizare a Marcii Programului Pro Q.

  Art. 33
  Toate taxele prevazute mai sus vor fi calculate in lei, la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

  Capitolul VI
  Dispozitii finale


  Art. 34
  Pentru a asigura credibilitatea producatorilor in fata consumatorilor interni si externi asupra produselor si serviciilor devine absolut necesara respectarea regulilor cuprinse in prezentul Regulament.

  Art. 35
  Folosirea fara drept a Marcii Programului „Pro Q” va atrage dupa sine introducerea de actiuni in justitie, in vederea inlaturarii acestei stari de fapt precum si in vederea repararii daunelor cauzate prin intermediul acesteia. In situatia in care solicitantul/beneficiarul incalca prevederile cuprinse in prezentul Regulament, in Manualul de Utilizare a Marcii Programului „Pro Q”, aducand astfel prejudicii, P.N.A.C. isi rezerva dreptul de a-l actiona in justitie in vederea recuperarii prejudiciilor astfel aduse.

  FORMULARE

   A. CERERE DE INREGISTRARE IN REGISTRUL NATIONAL DE EVIDENTA AL P.N.A.C. 

                                                                           

  Datecu privire la solicitant

  1.     Denumire societatii

  2.     Denumire comerciala

  3.     Cod unic de Inregistrare

  4.     Cont bancar/Banca

  5.     Obiect de activitate

  6.     Sediul social al societatii

  7.     Adresa de corespondenta

  8.     Numar de telefon

  9.     Cont de e-mail

  10.  Numar de fax

  11.  Persoana de contact

  Functiapersoanei de contact,

  Nr. telefon alpersoanei de contact

  cont de e-mailal persoanei de contact

  12.  Capital social

  13.  Solicitantul este

  a.Producator

  -tara de origine

  -bunuri

  -servicii

  b.Distribuitor

  -produsealimentare

  -produsenealimentare

  -servicii

  c.Importator

  -tara de origine

  -bunuri

  -servicii

  SolicitInregistrarea in Registrul National de Evidenta al InfoCons, in vederea obtineriidreptului de folosinta a marcii"Programului Pro Q" si a Certificatului de Conformitate.

  Solicitantulisi asuma responsabilitatea conformarii produsului fabricat sau comercializatcu prevederile legale in vigoare

                                                                 Declaratiede conformitate:

                 Datele mentionate sunt in deplina conformitate cu realitatea.

                 Solicitantul a luat la cunostinta si subscrie conditiilorprevazute in Manualul de Utilizare si Regulamentul de Acordare si Utilizare aDreptului de Folosinta a Marcii „Programului Pro Q”

                 Corespondenta si documentelenecesare procedurii de obtinere a dreptului de folosinta asupra marcii "Programului ProQ " va fi primita laadresa de corespondenta.

                 Am achitat cu____________ din datade ________________taxa de Inregistrare Partener in valoare de 950 Euro

  Plata se va face in lei la cursul BNR dinziua efectuarii platii.

                

                 data                                                                                                     semnatura

  B. FORMULARPRO-Q1

  1.     Extras de la RegistrulComertului valabil (original)

  2.     Certificat de inregistrarela Oficiul Registrului Comertului (copie)

  3.     anexa la Certificat deinregistrare la Oficiul Registrului Comertului (copie), ce contine avizele siautorizatiile (Brigada/Grupul de Pompieri, Directia de Sanatate Publica,Directia sanitar-Veterinara, Inspectoratulde protectie a Mediului, Inspectoratul Teritorial de Munca)

  4.     Bilantul anului anteriordepunerii cererii (copie)

  5.     Raportare semestriala (dacaeste cazul)

  6.     Balanta lunii anterioaredepunerii cererii

  7.     Certificat de atestarefiscala (obtinut de la Organul Fiscal pe raza careia functioneaza solicitantul)

  8.     Certificat de cazier fiscal(obtinut de la Organul Fiscal pe raza careia functioneaza solicitantul)

  Datecu privire la produs

  1.     tara de origine

  2.     denumirea comerciala aprodusului

  3.     clase de produse (afiseaza)

  4.     Compozitia calitativa sicantitativa a produsului- standard de firma (se completeaza doar pentruproducator)

  a. modul deproductie (descriere)

  b. materia prima(descriere si provenienta)

  c. protectiamuncii si echipament (descriere )

  d. Instalatii delucru (descriere)

  e. termene devalabilitate si indicatii de folosire (descriere)

  f. fluxtehnologic (descriere)

  g. reteta(continut si gramaj) (descriere)

  h. depozitare(loc, ambalare, etichetare)

  i. ambalaj -continut

  5.     detalii fizico chimicedespre produs si materiile prime folosite (anexat)

  6.     criterii de control pentrupuritatea ingredientelor chimic (anexat)

  7.     criterii de control pentrupuritatea ingredientelor microbiologic (anexat)

  8.     fisa de securitate aprodusului

  9.     declaratia de conformitate

  a) produsulintruneste toate caracteristicile prezentate mai sus.

  b) produsul aobtinut avizele obligatorii privind patrunderea pe piata.

  10.  produsul este/nu esteinregistrat la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci

  11.  produsul este/nu esteinregistrat la Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor

  Solicitacordarea dreptului de folosinta a Marcii Programului

                 Solicitantul va achita in termende 10 zile taxa de evaluare, de la data comunicarii in scris.

                 Prin plata taxei de evaluare nuse creeaza in sarcina InfoCons, obligatia de a acorda dreptul de folosinta a MarciiProgramului, ci obligatia de se realiza o evaluare de catre Comisia de Evaluare Tehnica siLicentiere felul in care produsul sau serviciul pentru care se cere acordareadreptului de folosinta a marcii corespunde normelor de evaluare si licentiereale InfoCons

                 Solicitantul este singurulraspunzator pentru concordanta datelor prezentate cu realitatea.

  C. certificat